میانمار ، روحانی ، کره جنوبی بایگانی - اندیشه مطهر شیراز